BCG 30E - 5 ltr.

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4010006050011
Skladom
Kód produktu: AD22
Vaša cena: 563,00 €
Technológiou BCG nemožno zatěsňovat miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatěsňovaných častí, ako sú napr. Vytrhnuté "téčko", vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posunu, zlomená rúrka pred kolienkom pod. A všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotnej kompenzácie na dlhých trasách).
 
Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby
 
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)
 
Kvapalný tesniaci prostriedok BCG 30 E odstraňuje straty vody vo vykurovacích systémoch , ktoré sú prevádzkované s olejovými a plynovými kotlami a horáky , až do 20 litrov za deň .
BCG 30 E zabraňuje stratám vody v potrubiach , radiátoroch a podlahových kúreniach . BCG 30 E utesňuje všetky bežné materiály ( plasty a kovy ) . BCG 30 E vytvára elastický uzáver netesného miesta a necháva sa trvalo v systéme . Možno ho aplikovať na solárne a zemné kolektory . Utesnenie je trvalé a odolné voči starnutiu . BCG 30 sa aplikuje do vykurovacieho obehu plniacej pumpou ( pumpa BCG G 20 alebo G 21J ) .
 
UPOZORNENIE !
Prostriedok BCG 30 E má iné spojivo ako ostatné zatěsňovací prostriedky , vďaka tomu nemá takú tepelnú odolnosť . Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch Pri netesnostiach v spaľovacích komorách použite , prosím BCG 24 , BCG Spezial , alebo BCG TD, BCG TDS ( vyššia tepelná odolnosť ) . Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch .
 
Technológiou BCG nemožno zatěsňovat miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatěsňovaných častí, ako sú napr. Vytrhnuté "téčko", vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posunu, zlomená rúrka pred kolienkom pod. A všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotnej kompenzácie na dlhých trasách).
 
Návod na použitie :
Vykurovací systém netesní :
Treba vymontovať sitká , lapače nečistôt a filtre , alebo ich obísť . Vykurovací systém musí byť naplnený vodou a odvzdušnený . Podlahová kúrenie uveďte na prevádzkovú teplotu . Otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch . Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať . Znížte objem vody vo vykurovaní o potrebné množstvo BCG 30 E. Kanister s BCG 30 E dôkladne pretrepte aby došlo k riadnemu premiešaniu oboch zložiek prostriedku inak nemusí dôjsť k utesnenie . Potrebné množstvo ( pozri tabuľku ) nalejte prostredníctvom vypúšťacieho kohúta systému . Natlakujte vykurovací systém na prevádzkový tlak . Obehové čerpadlá ešte raz poriadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou a nastavte na plný výkon . Vykurovací systém musí zostať v prevádzke za vyššie uvedených podmienok po dobu 24 hodín . Na utesnenie dôjde podľa okolností za 1 alebo viac dní , tento prostriedok je možné nechať v systéme trvalo . Pri strate vody väčšej ako 20 litrov za deň sa môže použiť tiež BCG 24 alebo BCG Spezial .
 
Bezpečnostní informace:
Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom . Noste vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare a ochranu tváre . BCG 30 E je v udanom zmiešavacom pomere nejedovatý ( nepožívateľný ) . BCG 30 E okamžite odstráňte z predmetov ( dlaždice , umývadlá , atď ) vodou
Chráňte pred deťmi !                                                                                              
 
Likvidácia :
Pri vyprázdňovaní vyhrievacích systémov , ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG , nie je nutná žiadna likvidácia odpadov ( podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen ) . Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.
 
Zloženie :
Celulózové vlákna , celulóza , Mergal , prídavné látky chránené obchodným tajomstvom .
 
Zmiešavací pomer : 1:100 
 
Skladovateľnosť:5 rokov od dátumu výroby
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)
 
Kvapalný tesniaci prostriedok BCG 30 E odstraňuje straty vody vo vykurovacích systémoch , ktoré sú prevádzkované s olejovými a plynovými kotlami a horáky , až do 20 litrov za deň .
BCG 30 E zabraňuje stratám vody v potrubiach , radiátoroch a podlahových kúreniach . BCG 30 E utesňuje všetky bežné materiály ( plasty a kovy ) . BCG 30 E vytvára elastický uzáver netesného miesta a necháva sa trvalo v systéme . Možno ho aplikovať na solárne a zemné kolektory . Utesnenie je trvalé a odolné voči starnutiu . BCG 30 sa aplikuje do vykurovacieho obehu plniacej pumpou ( pumpa BCG G 20 alebo G 21J ) .
 
UPOZORNENIE !
Prostriedok BCG 30 E má iné spojivo ako ostatné zatěsňovací prostriedky , vďaka tomu nemá takú tepelnú odolnosť . Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch Pri netesnostiach v spaľovacích komorách použite , prosím BCG 24 , BCG Spezial , alebo BCG TD, BCG TDS ( vyššia tepelná odolnosť ) . Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch .
 
Technológiou BCG nemožno zatěsňovat miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatěsňovaných častí, ako sú napr. Vytrhnuté "téčko", vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posunu, zlomená rúrka pred kolienkom pod. A všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotnej kompenzácie na dlhých trasách).
 
Návod na použitie :
Vykurovací systém netesní :
Treba vymontovať sitká , lapače nečistôt a filtre , alebo ich obísť . Vykurovací systém musí byť naplnený vodou a odvzdušnený . Podlahová kúrenie uveďte na prevádzkovú teplotu . Otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch . Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať . Znížte objem vody vo vykurovaní o potrebné množstvo BCG 30 E. Kanister s BCG 30 E dôkladne pretrepte aby došlo k riadnemu premiešaniu oboch zložiek prostriedku inak nemusí dôjsť k utesnenie . Potrebné množstvo ( pozri tabuľku ) nalejte prostredníctvom vypúšťacieho kohúta systému . Natlakujte vykurovací systém na prevádzkový tlak . Obehové čerpadlá ešte raz poriadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou a nastavte na plný výkon . Vykurovací systém musí zostať v prevádzke za vyššie uvedených podmienok po dobu 24 hodín . Na utesnenie dôjde podľa okolností za 1 alebo viac dní , tento prostriedok je možné nechať v systéme trvalo . Pri strate vody väčšej ako 20 litrov za deň sa môže použiť tiež BCG 24 alebo BCG Spezial .
 
Bezpečnostní informace:
Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom . Noste vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare a ochranu tváre . BCG 30 E je v udanom zmiešavacom pomere nejedovatý ( nepožívateľný ) . BCG 30 E okamžite odstráňte z predmetov ( dlaždice , umývadlá , atď ) vodou
Chráňte pred deťmi !                                                                                              
 
Likvidácia :
Pri vyprázdňovaní vyhrievacích systémov , ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG , nie je nutná žiadna likvidácia odpadov ( podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen ) . Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.
 
Zloženie :
Celulózové vlákna , celulóza , Mergal , prídavné látky chránené obchodným tajomstvom .
 
Zmiešavací pomer : 1:100 
 
Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby
 
Funkčnosť sa overuje testom reakcie malého množstva produktu-odliatím pár kvapiek produktu napríklad do nepotrebného viečka pet fľaše pred aplikáciou do systému a zriedením - Keď dôjde k stuhnutiu a zrkysalizování počas 24 - 48 hodín , produkt je bez závady a možno ho použiť.
 
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)