BCG 84S - 5 ltr.

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4010010050014
Skladom
Kód produktu: AD27
Vaša cena: 342,00 €

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG 84 odstraňuje straty vody v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 25 litrov ( BCG 84 ) 10 litrov ( BCG 84 L ) a 400 litrov ( BCG 84 S ) za deň . Môže utesňovať bodovú koróziu , trhliny a netesné letované miesta v medených a pozinkovaných rozvodoch a v rozvodoch z ušľachtilej ocele a plastov .
BCG 84 kryštalizuje v styku s okolitým vzduchom . Dochádza k mechanickému uzavretiu netesného miesta . Utesnenie pomocou BCG 84 je trvalé a odolné voči starnutiu . Látky obsiahnuté v BCG 84 môžu byť používané v potravinárstve .
Patent číslo 4342861
UPOZORNENIE !
Obsiahnuté látky sú uvedené v pozitívnom zozname " Plasty v potravinárskej prevádzke " ( Ústav pre hygienu v Gelsenkirchen ) . Na prostriedok bol vypracovaný posudok vo Zdravotným ústavu so sídlom v Prahe , z ktorého vyplýva , že ho možno použiť na utesňovanie potrubí pitnej a úžitkovej vody.
Technológiou BCG nemožno zatěsňovat miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatěsňovaných častí, ako sú napr. Vytrhnuté "téčko", vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posunu, zlomená rúrka pred kolienkom pod. A všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotnej kompenzácie na dlhých trasách).


Návod na použitie :
Chybný rozvod odpojte a vyprázdnite . Obsah zachytávajte a zmerajte objem . Rohové ventily a armatúry uzavrite , eventuálne vymontujte . Uzatvorenie sa môže vykonať aj pomocou preplachovacích zátok ( DIN 1988 ) . Treba vymontovať perlátory , sitká , filtre a vodomery . Uzavrite prívod k umývačke alebo pračke ( vložky ) . Je potreba vytvoriť cirkulačný okruh cez netesné miesto , v ktorom je obehové čerpadlo , odvzdušňovací ventil a expanzná nádoba na vodu ( do 10 bar ) .
Kanister s BCG 84 dôkladne pretrepte aby došlo k riadnemu premiešaniu oboch zložiek prostriedku inak nemusí dôjsť k utesnenie . Potrebné množstvo BCG 84 neriedeného alebo zriedeného 1:1 napustite čerpadlom ( bez nasávacieho sitka ) alebo prostredníctvom tlakovej nádoby BCG G 21J . Rozvod odvzdušnite .
Dôležité !
BCG 84 okamžite odstráňte z predmetov ( dlaždice , umývadlá , vane ) čistou vodou , pretože inak dôjde ku vzniku kryštálov , ktoré nie je možné odstrániť .
Rozvod natlakujte ( 5-7 bar ) . BCG 84 musí na netesných miestach vystúpiť , aby mohol kryštalizovať mimo potrubia . BCG 84 potrebuje dobu styku minimálne 1 deň ( 24 hodín ) . Vo vlhkom prostredí musí byť čas kontaktu predĺžená na 2 až 3 dni . Pretože sa u potrubia obaleného plastovým plášťom nemôže k netěsnému miestu dostať vzduch , dochádza k utesneniu len podmienečne . Po vykonanom utesnenie BCG 84 vypustite a zachyťte , rozvod dôkladne vypláchnite . Rozvod uveďte znova do prevádzky . Bojler na teplú vodu musí byť pred utesňovacími prácami uzavretý . Pracovné nástroje po použití riadne prepláchnite .
Bezpečnostný list pre BCG 84 :
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami !
Chráňte pred deťmi !
Likvidácia :
V silnom zriedení možno vypúšťať do kanalizácie . ( Bližšie údaje si láskavo prečítajte v našich bezpečnostných listoch . )

Zloženie :
Celulózové vlákna , farbivo , prídavné látky chránené obchodným tajomstvom , kremičitan alkalického kovu .
Zmiešavací pomer :
Neriedený alebo 1:1 . Zachytený BCG 84 je možné znovu použiť . Nerozpúšťa sa inými chemikáliami .
Teplotne stály.  
Odolný voči tlaku.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby.

Funkčnosť sa overuje testom reakcie malého množstva produktu-odliatím pár kvapiek produktu napríklad do nepotrebného viečka pet fľaše pred aplikáciou do systému a zriedením - Keď dôjde k stuhnutiu a zrkysalizování počas 24 - 48 hodín , produkt je bez závady a možno ho použiť.

Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby
 
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)