BCG Abfluss - 5 ltr.

  • Výrobca: Bacoga
  • Kat. číslo výrobcu: 4010012050012
Skladom
Kód produktu: AD33
Vaša cena: 187,00 €

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG Abfluß zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch vo vnútri objektov . BCG Abfluß možno použiť u všetkých bežných materiálov ( plasty , liatina , keramika , betón , olovo ) . Možno utesňovať netesné miesta na potrubí alebo na hrdlových spojeniach . BCG Abfluß kryštalizuje v styku s okolitým vzduchom . Dochádza k mechanickému uzavretiu netesného miesta . Utesnenie pomocou BCG Abfluß je trvalé a odolné voči starnutiu .
UPOZORNENIE !
Pred utesnením pomocou BCG Abfluß odporúčame dôkladné vyčistenie silne znečistených ( mastných ) trubiek . U kanalizačných potrubí uložených v zemi láskavo použite prípravok BCG Kanal ( dvojzložkový ) .

Návod na použitie :
Potrubný systém uzavrite . BCG Abfluß zmiešajte s vodou a zaveďte do poškodeného systému . Zmes by mala zostať v systéme v závislosti na veľkosti netesností a vlhkosti ich okolia 1 až 2 dni . Aby nedochádzalo k usadzovaniu celulózových vlákien , je nutné zaistiť cirkuláciu kvapaliny buď čerpadlom , alebo prebublávaním plynom .
Pre uzavretie sú k dostaniu vhodné uzatváracie vaky a uzávery .
BCG Abfluß je v udanom zmiešavacom pomere nejedovatý ( nepožívateľný ) . BCG Abfluß okamžite odstráňte z predmetov ( dlaždice , umývadlá , atď ) vodou , pretože inak dôjde ku vzniku kryštálov , ktoré nie je možné odstrániť .
Bezpečnostný list pre BCG Abfluß :
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami !
Chráňte pred deťmi !
Likvidácia :
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie . Bližšie údaje si láskavo prečítajte v našich bezpečnostných listoch .
zloženie :
Silikónová protipenová emulzia , farbivo , Mersolat M , kremičitany alkalických kovov , celulózové vlákna , prídavné látky chránené obchodným tajomstvom .

Funkčnosť sa overuje testom reakcie malého množstva produktu-odliatím pár kvapiek produktu napríklad do nepotrebného viečka pet fľaše pred aplikáciou do systému a zriedením - Keď dôjde k stuhnutiu a zrkysalizování počas 24 - 48 hodín , produkt je bez závady a možno ho použiť.