BCG Kühler Reiniger - Čistič chladičov a motorov

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 7000400201
Skladom
Kód produktu: AD57
Vaša cena: 18,72 €

BCG Kühler Reiniger

Účinne a rýchlo čistí chladiace systémy od nánosov a zvyšuje účinnosť chladenia a životnosť motorov

Oblasti použitia :
BCG Čistič chladičov a motorov je použiteľný u všetkých vodou chladených automobilových motorov a chladiacich systémov.

Návod na použitie:

Vypínač kúrenia nastaviť na "zapnuté". Uzáver chladiča opatrne otvoriť. POZOR: Teplý chladiaci systém môže byť pod tlakom a môže spôsobiť ťažké obarenie! Používajte ochranné rukavice!Odpojte opatrne na najlepšie prístupnom najnižšom mieste hadičku a nechajte vytiecť celý obsah chladiaceho systému do nádoby. Hadičku opäť zapojte, do systému nalejte 2-3 litre čistej teplej vody a potrebné množstvo BCG Čističe chladičov a motorov (pozri zmiešavací pomer). Doplňte systém teplou vodou a uzavrite veko chladiča. Potom nechajte vozidlo minimálne 30 minút v prevádzke pri zapnutom kúrení. Po úspešnom vyčistení opäť systém dokonale vypustiť a vypláchnuť čistou teplou vodou.Nakoniec chladiaci systém naplňte čistou teplou vodou (prípadne s prídavkom napr. Nemrznúcej kvapaliny) podľa pokynov výrobcu motora.

Vypínač kúrenia nastaviť na "zapnuté". Uzáver chladiča opatrne otvoriť. POZOR: Teplý chladiaci systém môže byť pod tlakom a môže spôsobiť ťažké obarenie! Používajte ochranné rukavice!
Odpojte opatrne na najlepšie prístupnom najnižšom mieste hadičku a nechajte vytiecť celý obsah chladiaceho systému do nádoby. Hadičku opäť zapojte, do systému nalejte 2-3 litre čistej teplej vody a potrebné množstvo BCG Čističe chladičov a motorov (pozri zmiešavací pomer). Doplňte systém teplou vodou a uzavrite veko chladiča. Potom nechajte vozidlo minimálne 30 minút v prevádzke pri zapnutom kúrení. Po úspešnom vyčistení opäť systém dokonale vypustiť a vypláchnuť čistou teplou vodou.
Nakoniec chladiaci systém naplňte čistou teplou vodou (prípadne s prídavkom napr. Nemrznúcej kvapaliny) podľa pokynov výrobcu motora.

Zmiešavací pomer : 1 : 30
balenie :
250 ml 
 

Likvidácia :
Nesmie byť neriedený , resp . nezneutralizovaný vypustený do kanalizácie .

Bezpečnostné opatrenia :
Chráňte pred deťmi ! Chráňte pred mrazom ! Pri zasiahnutí pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody . Pri zasiahnutí očí vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára .
Použiteľnosť :
2 roky od dátumu výroby .