BCG FS - 5 ltr.

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4030003050012
Na vyžiadanie
Kód produktu: AD50
Vaša cena: 340,00 €

BCG FS

Nemrznúca kvapalina BCG FS chráni vykurovacie a chladiace systémy pred poškodením mrazom a koróziou .
Prostriedok sa môže použiť aj pre zariadenia s tepelnými čerpadlami , ako aj pre podlahové kúrenie a solárne zariadenia .
Chráni vykurovacie systémy pred zamrznutím . BCG FS je vysoko kvalitná zmes produktov pre bezpečnú ochranu pred poškodením mrazom a hrdzou .
UPOZORNENIE !
Vykurovací systém nesmie obsahovať prísady ako kvapalné tesniace prostriedky , antikoróznu ochranu a iné nemrznúcej kvapaliny . Pri riadnej aplikácii nevznikajú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch .

Návod na použitie :
Vyprázdnením vykurovacieho systému cez vodomer zistite jeho obsah . Systém opäť naplňte do polovice vodou . Pomocou plniacej pumpy ( pumpa BCG G 20 alebo BCG G 21 J ) vnesiete do zariadenia potrebné množstvo BCG FS . Potom zariadenie doplňte vodou a odvzdušnite . Po niekoľkohodinovej cirkulácii je potrebné skontrolovať obsah nemrznúcej kvapaliny prístrojom na kontrolu ochrany proti mrazu . Odporúča sa obsah nemrznúcej kvapaliny kontrolovať raz ročne a eventuálne ju doplniť . Skúšobný prístroj musí stanoviť obsah propylénglykolu .
Bezpečnostný list pre BCG FS :
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami !
Chráňte pred deťmi !
Likvidácia :
Prípravok sa nesmie dostať do kanalizácie a vôd . Bližšie údaje si láskavo prečítajte v našich bezpečnostných listoch .
zloženie :
Monopropylenglykolu , inhibítory .
Zmiešavací pomer :
Obsah vody v kúrení Vypustiť vykurovacej vody Plniace množstvo BCG FS Chráni do
100 litrov -12 litrov +12 litrov -3 ° C
100 litrov -18 litrov +18 litrov -6 ° C
100 litrov -25 litrov +25 litrov -10 ° C
100 litrov -32 litrov +32 litrov -15 ° C
100 litrov -40 litrov +40 litrov -20 ° C