Inhibitor koroze BCG K32 - 5 ltr.

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4030002050013
Skladom
Kód produktu: AD49
Vaša cena: 328,68 €

Inhibitor koroze BCG K32

BCG K 32 chráni oceľové , hliníkové a medené materiály pred koróziou - zvlášť plastové podlahové kúrenia - vytvorením ochranného filmu ( difúzie kyslíka ) . Zložka disperzného prostriedku v BCG K 32 zabraňuje tvorbe usadenín na stenách trubiek a poskytuje tak záruku pre vytvorenie optimálneho ochranného antikorózneho filmu .
Inhibítor BCG K 32 udržuje regulačné a riadiace orgány aj potrubie bez suspendovaných látok . Chráni všetky nové aj už prevádzkované plastové podlahové kúrenia , ako aj ostatné vykurovacie systémy .
UPOZORNENIE !
Vykurovacie systémy nesmú obsahovať prísady , ako napríklad kvapalné tesniace prostriedky a iné inhibítory . Inhibovaný systém sa musí raz ročne kontrolovať . Kontrola sa vykonáva sadou pre test molybdenanov . Túto sadu je možné objednať alebo Vám zaistíme meraní .
Pri riadnej aplikácii nevznikajú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch .

Návod na použitie :
Silne zanesené systémy predom dôkladne prepláchnuť (DIN 1988 , 2 bar ) a eventuálne vyčistiť pomocou prípravku BCG HR . Vyprázdnením vykurovacieho systému cez vodomer zistite jeho obsah . Systém opäť naplňte do polovice vodou . Pomocou plniacej pumpy ( pumpa BCG G 20 ) vnesiete do zariadenia potrebné množstvo BCG K 32. Potom zariadenie doplňte vodou a odvzdušnite . BCG K je kompatibilný so všetkými bežnými nemrznúcimi kvapalinami .
Dôležité !
Stupeň účinnosti inhibítora BCG K 32 musí byť po zmiešaní skontrolovaný skúšobnou sadou BCG Molybdän - Testkit . Obsah molybdenanov má činiť 250 až 400 mg / l Mo . Pretože BCG K 32 rozpúšťa už prítomné usadeniny , mal by sa systém pri zníženom prenose tepla ešte raz dôkladne vypláchnuť po 1 až 3 mesiacoch . Systém znovu naplňte BCG K 32 a skontrolujte koncentráciu . Pri nedostatočnom dávkovaní BCG K 32 dochádza v systéme ku korózii .
Bezpečnostný list pre BCG K 32 :
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami !
Chráňte pred deťmi !
Likvidácia :
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie .
zloženie :
Výrobok obsahuje molybdénany a inhibítory CU .
Zmiešavací pomer :
1 liter inhibítoru BCG K 32 na 100 litrov vykurovacej vôd