Kvapalný tesniaci prostriedok BCG Spezial - 1L - Stop Leak

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4010002010019
Skladom
Kód produktu: AD9
Vaša cena: 95,04 €

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG Spezial odstraňuje straty vody vo vykurovacích systémoch , kotloch , potrubiach , radiátoroch , podlahových kúreniach až do 400 litrov denne .
BCG Spezial utesňuje všetky bežné materiály ( plasty a kovy ) . BCG Spezial kryštalizuje v styku s okolitým vzduchom . Dochádza k mechanickému uzavretiu netesného miesta . Utesnenie pomocou BCG Spezial je trvalé a odolné voči starnutiu . BCG Spezial môže byť použitý aj v otvorených systémoch .
BCG Spezial sa aplikuje do vykurovacieho kotla plniacou pumpou ( pumpa BCG G 20 alebo G 21J ) .
UPOZORNENIE !
Vykurovací systém musí byť zbavený prísad , ako sú nemrznúca kvapalina , ochrana proti korózii a soľanka .

Technológiou BCG nemožno zatěsňovat miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatěsňovaných častí, ako sú napr. Vytrhnuté "téčko", vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posunu, zlomená rúrka pred kolienkom pod. A všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotnej kompenzácie na dlhých trasách).

Pri zariadeniach s doskovými výmenníkmi( typu Alfa Laval) používajte BCG 30E ! 

Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch. Nesmie byť použitý pre utesňovanie kotlov s doskovými výmenníkmi - zapchá je .


Návod na použitie :
Vykurovací kotol netesní :
Vykurovací systém odpojte od vykurovacieho kotla a kotol priveďte do prevádzkovej teploty . Maximálnu teplotu nastavte pomocou kominárske klapky . Kanister s BCG Spezial dôkladne pretrepte . Potrebné množstvo nalejte prostredníctvom vypúšťacieho kohúta . Natlakujte vykurovací kotol na prevádzkový tlak . Obehové čerpadlá poriadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou a nastavte na plný výkon . Vykurovací kotol musí zostať v prevádzke po dobu 24 hodín . Použite odľahčenie spätného toku , ak je k dispozícii . Po utesnení vykurovací kotol vyprázdnite , prepláchnite a znovu ho naplňte a uveďte zariadenie opäť do prevádzky .

Vykurovací systém netesní :
Treba vymontovať sitká , lapače nečistôt a filtre , alebo ich obísť . Vykurovací systém musí byť naplnený vodou a odvzdušnený . Nastavte maximálnu teplotu pomocou kominárske klapky . Otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch . Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať . Znížte objem vody vo vykurovaní o potrebné množstvo BCG Spezial . Kanister s prostriedkom je nutné riadne pretrepať aby došlo k premiešaniu prostriedku inak nemusí dôjsť k utesnenie . Potrebné množstvo ( poznalejte prostredníctvom vypúšťacieho kohúta . Natlakujte vykurovací systém na prevádzkový tlak . Obehové čerpadlá ešte raz poriadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou . Vykurovací systém musí zostať v prevádzke za vyššie uvedených podmienok po dobu 24 hodín . Na utesnenie dôjde podľa okolností za 1 alebo viac dní a naďalej sa necháva v systéme 2-3 týždne .

BCG Spezial okamžite odstráňte z predmetov ( dlaždice , umývadlá , atď ) vodou , pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov , ktoré nie je možné odstrániť .

Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami !
Chráňte pred deťmi !
Likvidácia :
Pri vyprázdňovaní vyhrievacích systémov , ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG , nie je nutná žiadna likvidácia odpadov ( podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen ) . Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch .

zloženie :
Silikónová protipenová emulzia , farbivo , Mersolat M , kremičitany alkalických kovov , celulózové vlákna , prídavné látky chránené obchodným tajomstvom .

Zmiešavací pomer :
1:100 až 1:50 .
Nové vykurovacie systémy majú len nepatrný vodné obsah ( eventuálne zmerajte objem na litre ) . Možnosť kontroly : Pri správnom dávkovaní je hodnota pH medzi 10,5 až 11. Nerozpúšťa sa inými chemikáliami . 

Teplotne stály .
Odolný voči tlaku .

Teplotne stály.
Odolný voči tlaku.
 
skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby
 
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené
 

skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby

funkčnosť sa overuje testom reakcie malého množstva produktu-odliatím pár kvapiek produktu napríklad do nepotrebného viečka pet fľaše pred aplikáciou do systému a zriedením - Keď dôjde k stuhnutiu a zrkysalizování počas 24 - 48 hodín , produkt je bez závady a možno ho použiť)

Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam.
Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)