Utesnenie solárnych systémov BCG F - 1L

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4010007010014
Skladom
Kód produktu: AD348
Vaša cena: 136,00 €

Utesnenie solárnych systémov BCG F - 1L

Tesniace kvapalina BCG F odstraňuje únik vody v vykurovacích systémoch, potrubiach, radiátoroch a podlahových kúreniach, ktoré sú naplnené mrazuvzdorným prostriedkom alebo soľným roztokom. BCG F sa používa u slnečných a zemných kolektorov. BCG F tvorí pružný uzáver netesného miesta pri úbytku vody až do 20 litrov denne.
 
BCG F tesní trvalo a je odolný proti starnutiu.
 
BCG F sa aplikuje do systému plniacej pumpou.
 
BCG F musí zostať vo vykurovacom systéme.
 
UPOZORNENIE!
Pri riadnom užívaní nevznikajú škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.
 
Ďalšie podrobné informácie na info linke +420 602 25 25 09
 
Návod na použitie:
 
Netesné vykurovacie systémy:
Sitá, zachytávače nečistoty, sitká z filtrov a merače množstva odobratého tepla je potrebné odmontovať alebo sa im vyhnúť. Vykurovacie zariadenie musí byť naplnené a odvzdušnené. Nastavte maximálnu teplotu. Všetky zmiešavacie ventily a ventily na vykurovacom telese otvorte naplno. Cirkulačné čerpadlá odvzdušnite a nechajte bežať. Množstvo vody v kúrení znížte o potrebné množstvo BCG F. kanistrom s BCG F poriadne pretrepte. Potrebné množstvo BCG F sa zriedené plní do systému vypúšťacím ventilom. Kanister vyprázdniť a vypláchnuť, aby sa využil aj zvyšok produktu. Cirkulačné čerpadlá ešte raz poriadne odvzdušnite pomocou bezpečnostného skrutky. Vykurovacie zariadenie musí bežať 24 hodín.
 
Utesnenie nastane podľa predpokladu za jeden alebo viac dní.
 
Iné systémy, napr. Zemný kolektory
 
Výmenníky tepla sa môžu nanajvýš mechanicky upchať. Po spätnom preplachu vodou môžu byť znovu plne používané. Žiadne trvalé škody na výmenníkoch tepla nevznikajú.
 
Dôležité je, aby bol výrobok BCG F vopred zmiešaný s vodou alebo glykolom a privádzaný do výmenníka tepla. Potom sa môže produkt v zariadení zriediť a zmiešať, nie je teda čerpaný v koncentrovanej alebo čistej forme cez výmenník tepla.
 
BCG F u netesných solárnych a zemných kolektorov
 
U vyššie uvedených zariadení sa produkt BCG F vopred zmieša s ochrannou látkou pred mrazom (glykol / soľný roztok). Zo systému sa odoberie 5-10 l tekutiny chrániace pred mrazom, potom sa vmieša produkt BCG F, tak aby v kanistri BCG F nezostali žiadne zvyšky. Zamiešajte, prosím, dobre produkt BCG F s mrazuvzdornú zmesou. Potom je zmes privádzaná do spätnej cirkulácie (pred výmenník tepla). Následne musí cirkulačné čerpadlo bežať 4 hodiny. Potom sa zariadenie uvedie do normálneho prevádzkového tlaku a normálnej prevádzkovej teploty. Zvýšenie teploty nie je potreba. Utesnenie môže trvať 2-3 dni. BCG F musí zotrvať v systéme, nevypúšťa sa. Pri riadnom používaní nevznikajú na zariadeniach alebo čerpadlách žiadne škody.
 
Bezpečnostné údaje o BCG F:
 
Pri kontakte s očami poriadne vypláchnite vodou a konzultujte s lekárom. Pri kontakte s pokožkou ihneď umyte vo veľkom množstve vody. Pri práci používajte vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare / ochranu tváre.
 
Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia!
 
Uchovávajte mimo dosahu detí!
 
Likvidácia:
Pri vyprázdnení vykurovacích zariadení, ktoré sú naplnené tesniacimi produkty BCG, nie je likvidácia potrebná. Bližšie údaje si, prosím, zistite v našich listoch bezpečnostných údajov.
 
Zloženie:
Vlákna, prímesi, ktoré sú obchodným tajomstvom, konzervačné látky
 
Zmiešavací pomer:
1 liter na 100 litrov vody
1:50 až 1: 100
 
Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.
 
Funkčnosť sa overuje testom reakcie malého množstva produktu-odliatím pár kvapiek produktu napríklad do nepotrebného viečka pet fľaše pred aplikáciou do systému a zriedením - Keď dôjde k stuhnutiu a zrkysalizování počas 24 - 48 hodín , produkt je bez závady a možno ho použiť.
 
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)
 
 
Tesniace kvapalina BCG F odstraňuje únik vody v vykurovacích systémoch, potrubiach, radiátoroch a podlahových kúreniach, ktoré sú naplnené mrazuvzdorným prostriedkom alebo soľným roztokom. BCG F sa používa u slnečných a zemných kolektorov. BCG F tvorí pružný uzáver netesného miesta pri úbytku vody až do 20 litrov denne.
 
BCG F tesní trvalo a je odolný proti starnutiu.
 
BCG F sa aplikuje do systému plniacej pumpou.
 
BCG F musí zostať vo vykurovacom systéme.
 
UPOZORNENIE!
Pri riadnom užívaní nevznikajú škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.
 
Ďalšie podrobné informácie na info linke +420 602 25 25 09
Návod na použitie:
 
Netesné vykurovacie systémy:
Sitá, zachytávače nečistoty, sitká z filtrov a merače množstva odobratého tepla je potrebné odmontovať alebo sa im vyhnúť. Vykurovacie zariadenie musí byť naplnené a odvzdušnené. Nastavte maximálnu teplotu. Všetky zmiešavacie ventily a ventily na vykurovacom telese otvorte naplno. Cirkulačné čerpadlá odvzdušnite a nechajte bežať. Množstvo vody v kúrení znížte o potrebné množstvo BCG F. kanistrom s BCG F poriadne pretrepte. Potrebné množstvo BCG F sa zriedené plní do systému vypúšťacím ventilom. Kanister vyprázdniť a vypláchnuť, aby sa využil aj zvyšok produktu. Cirkulačné čerpadlá ešte raz poriadne odvzdušnite pomocou bezpečnostného skrutky. Vykurovacie zariadenie musí bežať 24 hodín.
 
Utesnenie nastane podľa predpokladu za jeden alebo viac dní.
 
 
 
Iné systémy, napr. Zemný kolektory
 
Výmenníky tepla sa môžu nanajvýš mechanicky upchať. Po spätnom preplachu vodou môžu byť znovu plne používané. Žiadne trvalé škody na výmenníkoch tepla nevznikajú.
 
Dôležité je, aby bol výrobok BCG F vopred zmiešaný s vodou alebo glykolom a privádzaný do výmenníka tepla. Potom sa môže produkt v zariadení zriediť a zmiešať, nie je teda čerpaný v koncentrovanej alebo čistej forme cez výmenník tepla.
 
BCG F u netesných solárnych a zemných kolektorov
 
U vyššie uvedených zariadení sa produkt BCG F vopred zmieša s ochrannou látkou pred mrazom (glykol / soľný roztok). Zo systému sa odoberie 5-10 l tekutiny chrániace pred mrazom, potom sa vmieša produkt BCG F, tak aby v kanistri BCG F nezostali žiadne zvyšky. Zamiešajte, prosím, dobre produkt BCG F s mrazuvzdornú zmesou. Potom je zmes privádzaná do spätnej cirkulácie (pred výmenník tepla). Následne musí cirkulačné čerpadlo bežať 4 hodiny. Potom sa zariadenie uvedie do normálneho prevádzkového tlaku a normálnej prevádzkovej teploty. Zvýšenie teploty nie je potreba. Utesnenie môže trvať 2-3 dni. BCG F musí zotrvať v systéme, nevypúšťa sa. Pri riadnom používaní nevznikajú na zariadeniach alebo čerpadlách žiadne škody.
 
Bezpečnostné údaje o BCG F:
 
Pri kontakte s očami poriadne vypláchnite vodou a konzultujte s lekárom. Pri kontakte s pokožkou ihneď umyte vo veľkom množstve vody. Pri práci používajte vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare / ochranu tváre.
 
Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia!
 
Uchovávajte mimo dosahu detí!
 
Likvidácia:
Pri vyprázdnení vykurovacích zariadení, ktoré sú naplnené tesniacimi produkty BCG, nie je likvidácia potrebná. Bližšie údaje si, prosím, zistite v našich listoch bezpečnostných údajov.
 
zloženie:
Vlákna, prímesi, ktoré sú obchodným tajomstvom, konzervačné látky
 
Zmiešavací pomer:
1 liter na 100 litrov vody
1:50 až 1: 100
 
skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.
 
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené